FORMULA MASSA GLASIR

  • Formula massa glasir yang mempunyai suhu matang tinggi (diatas 1250oC)
  • Formula massa glasir yang mempunyai suhu matang sedang (di atas 1180oC).